ZDROWIE I SPORT LONGMAN (561 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 accident wypadek
2 Accident and Emergency department (A&E) ostry dyżur
3 accident victim ofiara wypadku
4 addict osoba uzależniona
5 addiction uzależnienie
6 addictive substance substancja uzależniająca
7 aerobics aerobik
8 aikido aikido
9 alcohol alkohol
10 allergic to sth uczulony na coś
11 Alzheimer's disease choroba Alzheimera
12 amateur amator
13 ambulance karetka pogotowia
14 ankle kostka
15 appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego
16 archer łucznik
17 archery łucznictwo
18 asthma astma
19 athlete sportowiec, lekkoatleta
20 athletic/sporty wysportowany
21 athletics lekkoatletyka
22 attack atakować
23 avoid stress unikać stresu
24 backache ból pleców
25 bad for one's eyes/lungs niezdrowy dla oczu/płuc
26 badminton badminton
27 ball piłka
28 bandage bandaż
29 bandage bandażować
30 baseball baseball
31 basketball koszykówka
32 basketball court boisko do koszykówki
33 basketball player koszykarz
34 bat rakietka, kij
35 be addicted to sth być od czegoś uzależnionym
36 be in good health cieszyć się dobrym zdrowiem
37 be in pain cierpieć (ból)
38 be in therapy przechodzić terapię
39 be out of breath nie móc złapać tchu
40 be out of shape nie być w formie
41 be overweight mieć nadwagę
42 be short of breath dostawać zadyszki
43 be unconscious być nieprzytomnym
44 be useless at sth być w czymś kiepskim
45 beat/defeat pokonać
46 become a professional zostać zawodowym sportowcem
47 bleed krwawić
48 blind niewidomy
49 blood pressure ciśnienie krwi
50 bobsleigh bobslej
51 bone kość
52 bowling gra w kręgle
53 boxer bokser
54 boxing boks
55 boxing gloves rękawice bokserskie
56 boxing ring ring bokserski
57 break a record pobić rekord
58 breathe smoke wdychać dym
59 bridge brydż
60 broken arm złamana ręka
61 broken ribs złamane żebra
62 bronze medal brązowy medal
63 bruise siniak
64 burn oparzenie
65 burn oparzyć
66 burn poparzyć się
67 caffeine kofeina
68 cancer rak
69 cancer nowotwór
70 canoeing kajakarstwo
71 captain kapitan
72 car racing wyścigi samochodowe
73 carry out/perform an operation przeprowadzić operację
74 catch a cold przeziębić się
75 catch the ball złapać piłkę
76 champion mistrz
77 cheer wiwatować, wznosić okrzyki
78 chess szachy
79 chess pieces figury szachowe
80 chest klatka piersiowa
81 chicken pox ospa wietrzna
82 choke krztusić się, dławić się
83 choke dusić się
84 climbing wspinaczka
85 coach trener
86 cold przeziębienie
87 combat sport sport walki
88 come first zająć pierwsze miejsce
89 compete współzawodniczyć, konkurować
90 competition konkurencja,zawody
91 concussion wstrząśnienie mózgu
92 condition schorzenie
93 consult/see a doctor zasięgnąć porady
94 contest konkurs
95 contestant zawodnik
96 cough kaszel
97 cough kaszleć
98 cricket krykiet
99 cricket pitch boisko do gry w krykieta
100 critically/seriously/terminally ill ciężko/obłożnie/śmiertelnie chory
101 crowd tłum, kibice
102 curable uleczalny
103 cure wyleczyć
104 cut skaleczenie
105 cut down on fatty food ograniczyć spożywanie tłustych pokarmów
106 cycling kolarstwo
107 cycling race wyścig kolarski
108 cyclist rowerzysta
109 dancing taniec
110 darts rzutki
111 deaf głuchy
112 defend bronić
113 dentist dentysta
114 depression depresja
115 diabetes cukrzyca
116 diagnose diagnozować
117 diarrhoea biegunka
118 die of sth umrzeć na coś
119 disability niepełnosprawność
120 disabled niepełnosprawny
121 discus rzut dyskiem
122 disease choroba
123 disqualify zdyskwalifikować
124 dive nurkować, skakać do wody
125 diver nurek, skoczek do wody
126 diving nurkowanie
127 division liga
128 dizziness zawroty głowy
129 do aerobics uprawiać aerobik
130 do aikido uprawiać aikido
131 do athletics uprawiać lekkoatletykę
132 do exercise ćwiczyć
133 do karate uprawiać karate
134 do kung fu uprawiać kung fu
135 do sports uprawiać sport
136 do yoga uprawiać jogę
137 do/take regular exercise regularnie ćwiczyć
138 doctor lekarz
139 dodgeball gra w dwa ognie
140 doping stosowanie środków dopingujących
141 draw remis
142 drink lots of liquids/fluids pić dużo płynów
143 drops krople
144 drug addict narkoman/narkomanka
145 drug test test antydopingowy
146 drugs narkotyki
147 dumb niemy
148 earache ból ucha
149 epilepsy epilepsja
150 equal a record wyrównać rekord
151 European Championship mistrzostwa Europy
152 examination badanie
153 examine sb/give sb an examination zbadać kogoś
154 exhausted wyczerpany
155 extract a tooth wyrwać ząb
156 faint zemdleć
157 fan/supporter kibic
158 fast pulse szybkie tętno
159 fatal disease choroba śmiertelna
160 feel a bit poorly czuć się nie najlepiej
161 feel a bit poorly/not feel very well nie czuć się najlepiej
162 feel chilly odczuwać zimno
163 feel depressed czuć się przygnębionym
164 feel dizzy mieć zawroty głowy
165 feel good/fine/OK czuć się dobrze
166 feel hot być rozpalonym
167 feel sick mieć mdłości
168 feel terrible czuć się okropnie
169 feel tired czuć się zmęczonym
170 feel weak czuć się słabo
171 feel weak czyć się słabo
172 fell czuć się
173 fencer szermierz
174 fencing szermierka
175 fever gorączka
176 fight walczyć
177 figure skater łyżwiarz figurowy
178 figure skating łyżwiarstwo figurowe
179 final finał
180 first aid pierwsza pomoc
181 first division pierwsza liga
182 first half pierwsza połowa (meczu)
183 fit sprawny, w dobrej kondycji
184 flu grypa
185 follow a sensible diet przestrzegać rozsądnej diety
186 food poisoning zatrucie pokarmowe
187 football boots korki
188 football kit strój do gry w piłkę nożną
189 football pitch/football field murawa, boisko do piłki nożnej
190 football player/footballer piłkarz
191 football shirt koszulka piłkarska
192 football/soccer piłka nożna
193 freestyle styl dowolny (w pływaniu)
194 game mecz,gra
195 gene gen
196 General Practitioner/GP lekarz rodzinny
197 get addicted to sth uzależnić się od czegoś
198 get better wydobrzeć
199 get enough sleep wysypiać się
200 give sb an injection zrobić komuś zastrzyk
201 give up poddawać się
202 give up smoking rzucić palenie
203 gloves rękawice
204 go climbing wspinać się
205 go cycling/cycle jeździć na rowerze
206 go riding/ride a horse jeździć konno
207 go rollerblading/rollerblade jeździć na rolkach
208 go sailing żeglować
209 go skateboarding jeździć na deskorolce
210 go skiing/ski jeździć na nartach
211 go surfing uprawiać surfing
212 go swimming/swim pływać
213 go to hospital iść do szpitala
214 go to the doctor's iść do lekarza
215 go windsurfing uprawiać windsurfing
216 goal bramka
217 goalkeeper bramkarz
218 goggles okulary, gogle
219 gold medal złoty medal
220 golf golf
221 golf club kij golfowy
222 golfer golfista
223 gym siłownia, sala gimnastyczna
224 gymnast gimnastyk
225 gymnastics gimnastyka
226 half połowa (meczu)
227 half-time przerwa (w połowie meczu)
228 hammer throw rzut młotem
229 hard of hearing niedosłyszący
230 have a check-up przechodzić kontrolne badanie lekarskie
231 have a pain in one's leg mieć ból w nodze
232 have practice mieć trening
233 hay fever katar sienny
234 headache ból głowy
235 health care służba zdrowia
236 health centre przychodnia
237 healthy zdrowy
238 healthy diet zdrowa dieta
239 healthy food zdrowe jedzenie
240 healthy habits zdrowe nawyki
241 healthy lifestyle/living zdrowy tryb życie
242 hearing aid aparat słuchowy
243 heart serce
244 heart attack zawał serca
245 heart attack zawał
246 heart disease choroba serca
247 heart disease choroba wieńcowa
248 heart-related illnesses choroby związane z układem krążenia
249 helmet kask
250 herb zioło
251 high jump skok wzwyż
252 high-fat food żywność o wysokiej zawartości tłuszczu
253 hockey hokej
254 hockey player hokeista
255 home team drużyna gospodarzy
256 horse-riding jazda konna
257 horseracing wyścigi konne
258 hospital szpital
259 hospital bed łóżko szpitalne
260 hospital ward oddział szpitalny
261 hurdling bieg przez płotki
262 hurt boleć
263 hurt my leg / arm hurts boli mnie noga / boli mnie ręka
264 hypochondriac hipochondryk
265 ice pack kompres lodowy
266 ice skates łyżwy
267 ill chory
268 illness choroba
269 improve one's memory poprawiać pamięć
270 in good shape w dobrej formie
271 in the lead na prowadzeniu
272 incurable nieuleczalny
273 individual sport sport indywidualny
274 indoor sport sport halowy
275 infected zarażony, zakażony
276 injection zastrzyk
277 injured kontuzjowany, ranny
278 injury uraz, obrażenie, kontuzja
279 injury/to be injured uraz, obrażenie,kontuzja/odnieść obrażenia,kontuzję
280 insect bite ukąszenie owada
281 insomania bezzsenność
282 insomnia bezsenność
283 irritated podrażniony
284 jaudice żółtaczka
285 jaundice żółtaczka
286 javelin rzut oszczepem
287 jogging jogging
288 join a gym zapisać się na siłownię
289 judo dżudo
290 jumper skoczek
291 karate karate
292 kayak kajak
293 keep fit utrzymywać dobrą formę
294 keep fit/stay fit utrzymywać dobrą formę
295 kick kopać
296 knock sb out znokautować kogoś
297 kung fu kung fu
298 lap okrążenie
299 let in a goal puścić gola
300 life expectancy długość życia
301 live commentary komentarz na żywo
302 liver wątroba
303 long jump skok w dal
304 long-distance running biegi długodystansowe
305 look sick wyglądać na chorego
306 look well wyglądać zdrowo
307 lose przegrać
308 lose a game/a match przegrać mecz
309 lose a race przegrać wyścig
310 lose one's sight stracić wzrok
311 lose weight schudnąć
312 low-fat food żywność o niskiej zawartości tłuszczu
313 lung płuco
314 lung cancer rak płuc
315 mainstream medicine medycyna konwencjonalna
316 make an appointment with a doctor umawiać się na wizytę lekarską
317 marathon maraton
318 marathon runner maratończyk
319 match mecz
320 measles odra
321 medal medal
322 medical advice porada lekarska
323 medical check-up wizyta kontrolna u lekarza
324 medication/medicine/drug lekarstwo
325 mentally disabled niepełnosprawny umysłowo
326 miss the goal/a kick chybić, nie trafić do bramki
327 motion sickness choroba lokomocyjna
328 mumps świnka
329 muscle mięsień
330 my arm hurts boli mnie ręka
331 my eyes are sore bolą mnie oczy
332 natural remedy naturalne lekarstwo
333 net siatka
334 numb zdrętwiały, bez czucia
335 nurse pielęgniarz/pielęgniarka
336 obesity otyłość
337 ointment maść
338 Olympic Games/Olympics olimpiada
339 Olympic sport sport olimpijski
340 open wound otwarta rana
341 operate on sb operować kogoś
342 operating theatre sala operacyjna
343 opponent/rival przeciwnik
344 organ narząd
345 out of shape w złej formie
346 outdoor sport sport uprawiany na świeżym powietrzu
347 pain ból
348 painful bolesny
349 painkiller środek przeciwbólowy
350 paramedic sanitariusz
351 participate in/take part in brać udział w
352 patient pacjent
353 pedal pedał
354 penalty rzut karny
355 pharmacist farmaceuta
356 pharmacy apteka
357 physically disabled niepełnosprawny fizycznie
358 physically/mentally disabled niepełnosprawny fizycznie/umysłowo
359 physiotherapist fizjoterapeuta
360 pill tabletka
361 ping pong table stół do tenista stołowego/ping-ponga
362 plaster plaster
363 plaster/cast/plaster cast gips
364 play grać
365 play against sb grać przeciwko komuś
366 play badminton grać w badmintona
367 play basketball grać w koszykówkę
368 play bridge grać w brydża
369 play football grać w piłkę nożną
370 play rugby grać w rugby
371 play squash grać w squasha
372 play team games grać w sporty zespołowe
373 play tennis grać w tenisa
374 play volleyball grać w siatkówkę
375 pneumonia zapalenie płuc
376 point punkt
377 practise trenować, ćwiczyć
378 prepare for the Olympics przygotowywać się do olimpiady
379 prescribe przepisać (lekarstwo, kurację)
380 prescription recepta
381 prevent cancer zapobiegać rakowi
382 professional zawodowiec
383 public health care publiczna służba zdrowia
384 put sth in cast założyć gips
385 qualify zakwalifikować się
386 race ścigać się
387 race wyścig,bieg
388 race track tor wyścigowy
389 rash wysypka
390 record rekord
391 recover from sth wyzdrowieć
392 reduce stress ograniczać stres
393 referee sędzia sportowy
394 regain one's sight odzyskać wzrok
395 relay race sztafeta
396 rest odpoczynek
397 rib żebro
398 ride a motorcycle jeździć na motocyklu
399 rollerblades rolki
400 rollerblading jazda na rolkach
401 round runda
402 rowing wioślarstwo
403 rugby rugby
404 rugby pitch boisko do gry w rugby
405 run a fever mieć gorączkę
406 run a marathon biec w maratonie
407 run tests przeprowadzić badania
408 run/have a high temperature mieć wysoką temperaturę
409 runner biegacz
410 running bieganie
411 Running isn't my thing Nie przepadam za bieganiem
412 runny nose katar
413 sailing żeglarstwo
414 sailor żeglarz
415 score zdobyć punkt, strzelić bramkę, rzucić kosza
416 score wynik meczu
417 score a goal strzelić gola
418 score a point zdobyć punkt
419 scratch zadrapanie
420 second division druga liga
421 second half druga połowa (meczu)
422 see patients przyjmować pacjentów
423 semi-final półfinał
424 set a record ustanowić rekord
425 sharp pain ostry ból
426 shin pad ochraniacz, nagolennik
427 shiver mieć dreszcze
428 short-sighted krótkowzroczny
429 side effects skutki uboczne
430 sign language język migowy
431 silver medal srebny medal
432 skateboard deskorolka
433 skateboarding jazda na deskorolce
434 skater łyżwiarz
435 skating łyżwiarstwo
436 skating rink/ice rink lodowisko
437 ski boots buty narciarskie
438 ski jumper skoczek narciarski
439 ski jumping skoki narciarskie
440 ski lift wyciąg narciarski
441 ski poles kijki narciarskie
442 ski run trasa narciarska
443 ski slope stok narciarski
444 ski suit kombinezon narciarski
445 skier narciarz
446 skiing narciarstwo
447 skin condition schorzenie skóry
448 skull czaszka
449 sleep disorder zaburzenia snu
450 sleeping pill tabletka nasenna
451 sneeze kichać
452 snooker snooker (taki bilard)
453 snore chrapać
454 snowboarding snowboarding
455 sore throat bolące gardło
456 specialist specjalista
457 spectator widz
458 speed skater panczenista
459 speed skating łyżwiarstwo szybkie
460 spine kręgosłup
461 sponsor sb sponsorować kogoś
462 sporting event wydarzenie sportowe
463 sports equipment sprzęt sportowy
464 sprained wrist skręcony nadgarstek
465 springboard diver skoczek do wody (z trampoliny)
466 sprint sprint
467 sprinter sprinter
468 squash squash
469 stadium stadion
470 stand trybuna
471 stethoscope stetoskop
472 stick a plaster (on sth) przykleić plaster
473 stomach żołądek
474 stomach cramp skurcz żołądka
475 stomachache ból brzucha
476 stretcher nosze
477 stroke udar
478 suffer from (a disease) cierpieć na (chorobę)
479 support sb kibicować komuś
480 surgeon chilurg
481 surgery gabinet lekarski
482 surgery/operation operacja
483 swimmer pływak
484 swimming pływanie
485 swimming cap czepek
486 swimming costume kostium kąpielowy
487 swimming goggles okulary pływackie
488 swimming pool basen
489 swimming trunks kąpielówki
490 swollen tonsils powiększone migdałki
491 symptom objaw
492 table tenis tenis stołowy
493 take a nap zdrzemnąć się
494 take an antibiotic wziąć antybiotyk
495 take an overdose przedawkować
496 take on a challenge podjąć wyzwanie
497 take sb's blood pressure mierzyć komuś ciśnienie
498 take sb's temperature mierzyć komuś temeraturę
499 take things easy nie przemęczać się
500 take up a sport zacząć uprawiać jakiś sport
501 take up a sport zacząć uprawiać sport
502 team drużyna
503 team sport sport zespołowy
504 tennis tenis
505 tennis ball piłeczka tenisowa
506 tennis court kort tenisowy
507 tennis player tenisista
508 tennis racket rakietka do tenisa
509 tennis shoes buty do tenisa
510 therapy terapia
511 thermometer termometr
512 throat gardło
513 tiredness zmęczenie
514 tonsil migdałek
515 toothache ból zęba
516 tournament turniej
517 track bieżnia, tor
518 tracksuit dres
519 train trenować
520 trainers buty sportowe
521 treat leczyć
522 treatment leczenie, terapia
523 tremble drżeć
524 trophy trofeum,puchar
525 turn professional przejść na zawodowstwo
526 twisted ankle zwichnięta kostka
527 unhealthy lifestyle niezdrowy tryb życia
528 upset stomach problemy z żołądkiem
529 vaccine szczepionka
530 victory zwycięstwo
531 virus wirus
532 vitamin witamina
533 volleyball siatkówka
534 volleyball court boisko do siatkówki
535 vomit wymiotować
536 walk chód
537 water sport sport wodny
538 weightlifter sztangista
539 weightlifting podnoszenie ciężarów
540 well-being dobre samopoczucie
541 wheelchair wózek inwalidzki
542 wheelchair user osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
543 win wygrać
544 win a game/a match wygrać mecz
545 win a prize wygrać nagrodę
546 win a race zwyciężyć w wyścigu
547 win a sporting competition wygrać zawody sportowe
548 windsurfer windsurfer
549 windsurfing windsurfing
550 winter sport sport zimowy
551 work out at the gym ćwiczyć na siłowni
552 World Championship mistrzostwa świata
553 World Cup mundial
554 world record rekord świata
555 wound rana
556 wounded ranny
557 wrestler zapaśnik
558 wrestling zapasy
559 wrist nadgarstek
560 X-ray prześwietlenie
561 yoga joga