Flashcard
  • Question limit
    upset stomach
    problemy z żołądkiem
    1 of 10