January reboot 1 (27 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 buy kau, kaimasu, katte, katta
2 cold samui
3 come kuru, kimasu, kite, kita
4 do suru, shimasu, shite, shita
5 drink nomu, nomimasu, nonde, nonda
6 eat taberu, tabemasu, tabete, tabeta
7 exist (alive) iru, imasu, ite, itta
8 exist (thing) aru, arimasu, atte, atta
9 famous yuumee
10 Friday kinyoubi
11 go iku, ikimasu, itte, itta
12 hard/tough taihen
13 hot (weather) atsui
14 important taisetsu
15 make tsukuru, tsukurimasu, tsukutte, tsukutta
16 straight massugu
17 Monday getsuyoubi
18 popular ninki
19 return home kaeru, kaerimasu, kaette, kaetta
20 Saturday doyoubi
21 see miru, mimasu, mite, mita
22 sorry/regretful zannen
23 Sunday nichiyoubi
24 super/terrific sugoi
25 Thursday mokuyoubi
26 Tuesday kayoubi
27 Wednesday suiyoubi