KSIĄŻKAII (140 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 abruptly nagle/gwałtownie
2 abyss odchłań
3 acquire nabywać
4 albeit aczkolwiek
5 apparently najwyraźniej/najwidoczniej
6 approximate przybliżony
7 astonishment zdziwienie
8 be lieberated zostać uwolnionym
9 beaming rozpromieniony
10 beheading dekapitacja/ścięcie
11 bickering sprzeczki
12 blush rumieniec/rumieniś się
13 breaching naruszenie
14 bypassers przechodnie
15 cease/ceased przestać/zaprzestał
16 chant mantras śpiewać mantry
17 choke dusić
18 comb grzebień/uczesać
19 concerned zainteresowany
20 cowardly behavior tchórzliwe zachowanie
21 culprit winowajca
22 dare/dared to ośmielić się/ośmielił się
23 demand rządanie/popyt
24 depart odjeżdżać
25 die/dies umierać/on umiera
26 dodge a bullet uniknąć kuli/wyjść z opresji
27 dodging unikać/unikanie
28 doze off przysypiać
29 easel sztaluga
30 efficient system sprawny system
31 embrace uścisk
32 enchanted zaczarowany
33 encounter /encountered spotkać/spotkanie/napotkany
34 entail pociągać za sobą (konsekwencje)
35 establish ustalić
36 estimate oszacować
37 eviction eksmisja
38 explicit wyraźny/jednoznaczny
39 fatal fatalny
40 feathers pióra
41 fence ogrodzenie
42 filthy streets brudne ulice
43 fired zwolniony z pracy
44 flabby wiotki
45 flawless doskonaly
46 flickers migocze
47 foreworker poprzednik
48 greeted powitany/przywitany
49 gritty piaszczysty
50 groomed zadbany
51 hating/hate nienawidzić
52 he slithers on wślizguje się
53 highly recommend wysoce zalecany
54 hose wąż ogrodowy
55 hue odcień
56 imagery obraz/symbolika
57 imagery obradowanie
58 impatience niecierpliwość
59 impenetrable nieprzenikniony
60 in order to feel aby poczuć
61 inertly bezwładnie
62 instant natychmiastowo
63 interior wnętrze
64 involved zaangażowany
65 inwards do wewnątrz
66 lash out zamachnąć się
67 lean in pochylić się
68 leash smycz
69 lieberate uwalniać/wyzwalać
70 light laughter lekki śmiech
71 littered zaśmiecony
72 luminous świetlisty
73 manner manira zachowanie
74 meliciousness delikatność
75 midst środek
76 mist this zamglić to
77 moss mech
78 muffles tłumić (hałas)
79 naughty niegrzeczny/nieprzyzwoity
80 next instant za sekundę/za chwile (coś się zdaży)
81 nonetheless niemniej jednak
82 nudge szturchać
83 numbness drętwienie
84 outnumbered przeważają liczebnie/przewaga liczebna
85 partygoer imprezowicz
86 prophecy proroctwo
87 provocatively prowokacyjnie
88 put on hold zawieszenie
89 reconciliation pojednanie
90 recount/recounted opowiedzieć/opowiadał
91 reddish czerwonawy
92 refein the features uszlachetniac cechy
93 relate odnieść się
94 relieved zwolniony (z obowiązku/od trosk)
95 remain pozostać
96 remained around pozostał w pobliżu
97 repress stłumić
98 reveal ujawnić
99 scenario /script
100 severe ciężki silny (krwotok/turbulencje/problem)
101 shambles pobojowisko
102 she had been left to her own devices została zostawiona sama sobie
103 shifting przesunięcie/zmiana(czasu kariery)
104 shrouded okryty/spowity
105 silver lining srebrna podszewka
106 skinny dipping kąpać się nago
107 sore body obolałe ciało
108 square off zadzierać
109 stab over dźgać
110 stain plama
111 steady path stała ścieżka
112 succumb ulegać(pokusie)/poddawac się
113 surplus nadwyżka
114 tanned opalony
115 tar smoła
116 taught teach nauczył
117 to brighten up/brightened aby rozjaśnić/rozjaśnił
118 to clench fist zaciskac pięść
119 to detect wykrywać
120 to doubt/doubting wątpić/wątpiący
121 to fade/fading zanikać/bleknąć
122 to hover unosić/wystawać
123 to kneel klękać
124 to puke wymiotować
125 to remain silent pozostać w milczeniu
126 to spit napluć
127 to subside ustępować/zmniejszy się
128 to sulk dąsać się
129 to weep płakać
130 toll żniwo
131 toss over rzuć !
132 tousled hair potargane włosy
133 troublesome kłopotliwy
134 underneath podspodem
135 violation pogwałcenie/nierespektowanie
136 washed ashore wyrzucony na brzeg
137 wealthy zamożny/bogaty
138 wicked stench niegodziwy smród
139 withdraw wycofywać
140 yapping ujadanie