1 VERB PATTERNS (-ING) (37 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 admit __ doing przyznać się
2 avoid__ doing unikać
3 begin__ doing
4 can’t stand__ doing
5 consider__ doing rozważać
6 defer__ doing odkładać w czasie
7 delay__ doing opóźniać
8 deny__ doing zaprzeczać.
9 detest__ doing nienawidzić
10 dislike__ doing nielubić
11 dread__ doing bać się
12 enjoy__ doing
13 finish__ doing
14 hate__ doing
15 imagine__ doing
16 involve__ doing dotyczyć wymagać włączyć
17 keep__ doing kontynłować
18 like __ doing
19 love__ doing
20 mind__ doing mieć coś przeciwko
21 miss__ doing tęsknić
22 need__ doing
23 not mind__ doing
24 postpone__ doing odkładać na później
25 practise__ doing .
26 prefer__ doing
27 prevent__ doing
28 recall recollect__ doing przypominać sobie
29 resent__ doing mieć do kogoś żal
30 resist__ doing stawiać opór
31 risk__ doing
32 stand__ doing
33 start__ doing
34 stop__ doing
35 suggest__ doing
36 to fancy doing__ mieć na coś ochotę
37 TO-GO skiing wyrażenie aktywności fizycznej