CIAŁO 4/3 (body language,feelings,ph.verbs) (116 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 achieve sb's ambitions zrealizować ambicje
2 admire podziwiać
3 adore uwielbiać
4 amazed zdumiony
5 anxiety niepokój
6 anxious niespokojny
7 apprehensive pełen obaw
8 approve of sth zaaprobować coś
9 ashamed zawstydzony
10 assume zakładać
11 assumption założenie
12 astonished zdziwiony
13 attitude nastawienie
14 bang your fist uderzyć pięścią
15 be fed up with sb/sth mieć kogoś/czegoś dość
16 be on sb's mind zaprzątać komuś głowę
17 belief przekonanie
18 bewildered (2) oszołomiony, skonsternowany
19 carry out a task wykonać zadanie
20 change your mind zmienić zdanie
21 come to a realisation uświadomić sobie coś
22 come to mind przyjść na myśl
23 compliment sb on sth gratulować coś komuś
24 confront sth stawiać czoło czemuś
25 confused zdezorientowany
26 content with zadowolony z
27 convinced of przekonany o
28 cross your legs krzyżować nogi
29 deal with sth radzić sobie z czymś
30 depressed przygnębiony
31 devastated (2) załamany, zdruzgotany
32 disapprove of sth nie aprobować czegoś
33 dismiss an idea odrzucić pomysł
34 dismissive lekceważący
35 distracted rozkojarzony
36 draw up a list przygotować listę
37 elated bardzo czymś uradowany
38 embarrassed zażenowany
39 emotional intelligence inteligencja emocjonalna
40 excited podekscytowany
41 exhausted wyczerpany
42 fall apart (2) rozlecieć się (o rzeczy), załamać się (o osobie)
43 focused on skupiony na
44 fold your arms across your chest skrzyżować ramiona na piersi
45 frightened przestraszony
46 frown marszczyć brwi
47 frustrated sfrustrowany
48 furious wściekły
49 gain sb's confidence zyskać czyjeś zaufanie
50 gesture gest
51 get sidetracked odbiec od tematu, ważnych rzeczy
52 get your head around sth zrozumieć i zaakceptować coś
53 glance rzucić okiem
54 glare wpatrywać się ze złością
55 glimpse spojrzeć przelotnie
56 gloomy ponury
57 go to one's head uderzyć do głowy
58 have a go at sth spróbować coś zrobić
59 have a good head for sth mieć głowę do czegoś
60 have excellent taste mieć doskonały gust
61 have no recollection of sth nie przypominać sobie czegoś
62 heartbroken (2) zrozpaczony, załamany
63 illiterate analfabeta
64 imagination wyobraźnia
65 imagine wyobrazić sobie
66 in the mood for sth w nastroju na coś
67 indifferent to obojętny na
68 insist on nalegać na
69 jealous zazdrosny
70 lean back rozpierać się na krześle
71 literate umiejący czytać i pisać
72 long for sb/sth (2) tęsknić za kimś/czymś, pragnąć
73 look down on sb patrzeć z góry na kogoś
74 look up to sb podziwiać kogoś
75 lose your head stracić głowę
76 lose your mind stracić zmysły
77 lose your temper stracić panowanie nad sobą
78 make up one's mind zdecydować się
79 make up your mind zdecydować się
80 miserable nieszczęśliwy
81 moved wzruszony
82 multi-task mieć podzielną uwagę
83 mutter mamrotać
84 overwhelmed by sth przytłoczony czymś
85 passionate believer in sth gorący zwolennik czegoś
86 peer przyglądać się
87 perceive dostrzegać
88 perception (3) postrzeganie, spostrzegawczość, opinia
89 posture postawa
90 purse your lips zacisnąć usta
91 raise your shoulders wzruszyć ramionami
92 realisation uświadomienie sobie
93 realise uświadomić sobie
94 recollect sth przypomnieć sobie coś
95 recollection wspomnienie
96 regard sb as uważać kogoś za
97 regard sth as uważać coś za
98 rub sb up the wrong way rozdrażnić kogoś
99 set yourself high standards stawiać sobie wysokie wymagania
100 shout krzyczeć
101 stare st sb gapić się na kogoś
102 start off rozpocząć
103 stressed out zestresowany
104 stutter jąkać się
105 supportive służący wsparciem
106 take a keen interest in sth mocno się czymś zainteresować
107 take pride in sth szczycis się czymś
108 terrified, petrified przerażony (2)
109 thrilled wstrząśnięty
110 tick sth off odfajkować
111 tremble (2) drżeć, trząść się
112 wear out zużyć
113 whisper in sb's ear szeptać komuś do ucha
114 wink mrugnąć
115 wretched nieszczęśliwy
116 yell wrzeszczeć