CIAŁO 3/3 (117 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 absent-minded roztargniony
2 aggressive agresywny
3 ambitious ambitny
4 Annoyed / annoying zirytowany / irytujący
5 apologetic przepraszający
6 argumentative lubiący dyskutowac, kłótliwy
7 arrogance arogancja
8 arrogant arogancki
9 artistic uzdolniony artystycznie
10 Bored / boring znudzony / nudny
11 brave odważny
12 bright bystry
13 calm opanowany
14 careful ostrożny
15 careless nieostrożny
16 caring troskliwy
17 cheerful radosny
18 clever zdolny, inteligentny, sprytny
19 cold oschły
20 compassionate współczujący
21 competitive nastawiony na współzawodnictwo
22 conceited zarozumiały
23 confident pewny siebie
24 conscientious sumienny
25 cruel okrutny
26 dependent/independent zależny, na czyimś utrzymaniu
27 Depressed / deppresing załamany / przygnębiający
28 Disciplined zdyscyplinowany
29 Dissapointede / dissapointing rozczarowany / rozczarowujący
30 Dull nieciekawy
31 easy-going wyluzowany
32 efficient wydajny
33 egotistical egoistyczny
34 Embarrassed / embarrassing zażenowany,zawstydzony / wprawiający w zażenowanie
35 Excited / exciting podekscytowany / ekcytujący
36 flaw wada
37 friendly/unfriendly nieprzyjazny
38 frightened / frightening przerażony / przerażający
39 Frustrated / frustrating zfrustrowany / frustrujące
40 Funny zabawny
41 Generous uczynny,szczodry
42 Gentle łagodny
43 gullible łatwowierny
44 Hard-working pracowity
45 helpful uczynny pomocny
46 honest/dishonest nieuczciwy
47 hospitable gościnny
48 imaginative obdarzony wyobraźnią
49 Insecure niepewny
50 insincere nieszczery
51 Intelligent inteligentny
52 Kind-hearted dobrotliwy o wielkim sercu
53 kind/unkind miły uprzejmy
54 Lazy leniwy
55 lively żywy
56 loyal/disloyal lojalny
57 mature/immature niedojżały
58 maturity dojrzałość
59 mean (2) skąpy, złośliwy
60 meditative refleksyjny
61 Messy
62 messy nieporządny
63 Miserable nieszczęśliwy
64 modest skromny
65 modest/immodest skromny
66 Moved / moving wzruszony / wzrszający
67 narrow-minded o ciasnych horyzontach myślowych
68 Nasty wstrętny
69 Neat staranny
70 Open-minded / norrow-minded otwarty/ograniczony
71 Outgoing otwarty towarzyski
72 over-ambitious zbyt ambitny
73 partial stronniczy
74 patient/impatient cierpliwy
75 Peacefull spokojny
76 perfectionism perfekcjonizm
77 perfectionist perfekcjonista
78 Pleased zadowolony
79 Polite / impolite uprzejmy
80 politeness uprzejmość
81 procrastination odkładanie na później
82 procrastinator osoba, która wszystko odkłada na później
83 Quiet cichy
84 rebellious buntowniczy
85 Relaxed wyluzowany
86 reliable (2) godny zaufania, rzetelny
87 reserved powściągliwy
88 Reserver powściągliwy
89 Responsible / irresponsible odpowiedzialny
90 Rude niegdzieczny
91 rudeness nieuprzejmość
92 self-centred egocentryczny
93 Self-confident pewny siebie
94 self-conscious nieśmiały
95 Selfish /selfless samolubny/bezinteresowny
96 Sensible rozsądny
97 Sensitive / insensitive wrażliwy
98 Shallow płytki
99 Shy nieśmiały
100 sincere szczery
101 sincerity szczerość
102 sociable/ unsociable towarzyski
103 socialbility towarzyskość
104 Stressed out zestresowany
105 strict surowy
106 Stubborn uparty
107 Stupid głupi
108 Surprised / surprising zaskoczony / zaskakujący
109 sympathetic współczujący
110 Talkative gadatliwy
111 Tolerant / intolerant tolerancyjny
112 unreliable nierzetelny
113 unscrupulous bez skrupułów
114 vain próżny
115 Violent agresywny/porywczy
116 Wise mądry
117 Worried / worrying zmartwiony / martwiący