ŚWIAT PRZYRODY LONGMAN (413 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 above zero powyżej zera
2 acid rain kwaśny deszcz
3 aerosol aerozol
4 air pollution zanieczyszczenie powietrza
5 alligator aligator
6 alternative energy sources alternatywne źródła energii
7 alternative sources alternatywne źródła energii
8 amphabian płaz
9 amphibian płaz
10 animal zwierzę
11 animal species gatunek zwierzęcia
12 ant mrówka
13 asorb wchłaniać
14 atmosphere atmosfera
15 average temperature średnia temperatura
16 badger borsuk
17 bark szczekać
18 bat nietoperz
19 be modelled on sth być wzorowanym na czymś
20 beach plaża
21 beak dziób
22 become extinct wymierać
23 bee pszczoła
24 beetle chrząszcz
25 below zero poniżej zera
26 biodegradable ulegający biodegradacji
27 bird ptak
28 bite gryźć
29 blow wiać
30 blue sky błękitne niebo
31 branch gałąź
32 breathtaking zapierający dech w piersiach
33 breed animals hodować zwierzęta
34 breeze lekki wiatr
35 brown bear niedźwiedź brunatny
36 bull byk
37 burn palić, spalać
38 burn fuel spalać paliwo
39 burn petrol spalać benzynę
40 burn rubbish palić śmieci
41 bush krzak
42 bush fire pożar buszu
43 butterfly motyl
44 buy environmentally friendly products kupować produkty ekologiczne
45 buzz brzęczeć
46 camel wielbłąd
47 car exhaust fumes spaliny
48 carbon dioxide dwutlenek węgla
49 cave jaskinia
50 chilly zimny, zimno
51 chilly/cool chłodny, chłodno
52 chimpanzee szympans
53 clean electricity czysta energia elektryczna
54 clear sky bezchmurne niebo
55 clear up przejaśniać się
56 cliff klif, urwisko
57 climate klimat
58 climate change zmiana klimatu
59 climate change zmiana klimat
60 cloud chmura
61 cloudy pochmurny, pochmurno
62 cloudy pochmurny, pochmurnno
63 coal węgiel
64 coast wybrzeże
65 coast wybrzeże, brzeg
66 coastline linia brzegowa
67 cockroach karaluch
68 cold zimny, zimno
69 comet kometa
70 conservation ochrona przyrody/środowiska
71 consumerism konsupcjonizm
72 consumption konsumpcja
73 continent kontynent
74 cool chłodny, chłodno
75 coral reef rafa koralowa
76 cow krowa
77 crab krab
78 creature stworzenie
79 crocodile krokodyl
80 crop uprawa, plon
81 crown korona (drzewa)
82 cut a tree wyciąć drzewo
83 cut down forests wycinać lasy
84 damage the enviroment niszczyć środowisko
85 damage the environment niszczyć środowisko
86 deer sarna, jeleń
87 deforestation wylesianie, deforestacja
88 degrees Celsius/degrees Centigrade stopnie Celsjusza
89 degrees Fahrenheit stopnie Fahrenheita
90 desert pustynia
91 destroy zniszczyć
92 destroy resources niszczyć zasoby
93 destruction zniszczenie
94 disposable jednorazowego użytku
95 dolphin delfin
96 domestic animal zwierzę domowe
97 donkey osioł
98 drought susza
99 dry suchy, sucho
100 duck kaczka
101 earthquake trzęsienie ziemi
102 electric power energia elektryczna
103 elephant słoń
104 enable umożliwiać
105 endangered species zagrożone gatunki
106 energy energia
107 energy-saving energooszczędny
108 energy/power energia
109 environment środowisko naturalne
110 environment środowisko
111 environmental dotyczący środowiska
112 environmentalist ekolog
113 environmentally friendly przyjazny dla środowiska
114 environmentally friendly products produkty ekologiczne
115 erupt wybuchnąć (o wulkanie)
116 European bison żubr
117 exotic plant roślina egzotyczna
118 extinct wymarły (o gatunku)
119 extinction wyginięcie, wymarcie
120 fall in temperature spadek temperatury
121 famine głód
122 farm animal zwierzę gospodarskie
123 feather pióro
124 feed karmić
125 field pole
126 fire pożar
127 fish ryba
128 flipper płetwa (wieloryba, delfina, foki)
129 flood powódź
130 flood zalać, zatopić
131 flood (n) powódź
132 flood (v) zatopić
133 flower kwiat
134 fly mucha
135 fog mgła
136 foggy mglisty, mglisto
137 forest fire pożar lasu
138 forest/wood/the woods las
139 fossil fuel paliwo kopalne
140 fox lis
141 freezing przenikliwie zimny, przenikliwie zimno
142 frost mróz
143 frosty mroźny, mroźno
144 fruit owoc
145 fuel paliwo
146 generate wytwarzać
147 generate CO2 wytwarzać dwutlenek węgla
148 generate energy wytwarzać energię
149 generate/produce energy wytwarzać energię
150 geothermal energy energia geotermalna
151 glacier lodowiec
152 global warming globalne ocieplenie
153 goat koza
154 grass trawa
155 gravity grawitacja
156 greenhouse szklarnia
157 greenhouse effect efekt cieplarniany
158 grow rosnąć, uprawiać
159 grow plants hodować rośliny
160 guide dog pies przewodnik
161 guinea pig świnka morska
162 habitat siedlisko (gatunku)
163 hamster chomik
164 hare zając
165 harm the environment szkodzić środowisku
166 harmful to the environment szkodliwy dla środowiska
167 harvest zbierać (plony)
168 harvest (n) żniwa, zbiór, plon
169 harvest (v) zbierać (plony)
170 heat udział
171 heat gorąco, ciepło
172 heat upał
173 hen kura
174 herring śledź
175 hill wzgórze, pagórek
176 hole in the ozone layer dziura ozonowa
177 honey bee pszczoła miodna
178 horse koń
179 hot gorący, gorąco
180 humid wilgotny
181 hurricane huragan
182 hydroelectric power plant/hydroelectric power stat elektrownia hydroelektryczna
183 hydroelectricity energia elektryczna z hydroelektrowni
184 ice lód
185 icy lodowaty
186 in danger of extinction zagrożony wyginięciem
187 in danger of extinction zagrożony wymarciem
188 in danger of/at risk of + extinction zagrożony wyginięciem
189 industry przemysł
190 insect owad
191 island wyspa
192 kitten kocię, kociak
193 lake jezioro
194 lamb owieczka
195 lamb jagnię, owieczka
196 landfill wysypisko śmieci
197 landfill/dump wysypisko śmieci
198 landscape krajobraz
199 lead ołów
200 leaf liść
201 leave the water running zostawić odkręcony kran
202 leaves liście
203 lighting błyskawica
204 lightning błyskawica
205 litter śmieci
206 lizard jaszczurka
207 magnificent wspaniały
208 mammal ssak
209 melt topnieć
210 meteor meteor
211 meteorologist meterolog
212 meteorologist meteorolog
213 meteorology meteorologia
214 meterology meterologia
215 miaow miauczeć
216 mild łagodny
217 mild/moderate climate klimat umiarkowany
218 mist lekka mgła
219 misty mglisty, mglisto
220 misty/foggy mglisty, mglisto
221 moderate climate klimat umiarkowany
222 monkey małpa
223 mosquito komar
224 mountain góra
225 mountain range łańcuch górski
226 mountain top szczyt
227 natural disaster klęska żywiołowa
228 natural gas gaz ziemny
229 natural habitat środowisko naturalne
230 natural resources zasoby naturalne
231 nuclear energy energia nuklearna
232 ocean ocean
233 oil ropa naftowa
234 oil spill wyciek ropy
235 oil/petroleum ropa naftowa
236 on the brink of extinction na granicy wymarcia
237 organic organiczny, naturalny
238 overfishing nadmierny połów ryb
239 overopulation przeludnienie
240 overpopulation przeludnienie
241 owl sowa
242 ozone layer powłoka ozonowa
243 ozone layer warstwa ozonowa
244 ozone-friendly bezpieczny dla powłoki ozonowej
245 parrot papuga
246 pass though the atmosphere przenikać przez atmosferę
247 pelican pelikan
248 penguin pingwin
249 petrol benzyna
250 pick fruit zbierać owoce
251 pick up litter/clean up litter sprzątać śmieci
252 pick up litter/clear up litter sprzątać śmieci
253 pig świnia
254 pigeon gołąb
255 planet planeta
256 plant roślina
257 plant sadzić
258 point sth out wskazywać coś, zwrócić uwagę na coś
259 polar bear niedźwiedź polarny
260 polar ice cap podbiegunowa czapa lodowa
261 pollute zanieczyszczać
262 pollution zanieczyszczenie
263 pony kucyk
264 pour down rain/pour with rain lać, padać obficie
265 pour with rain lać, padać obficie
266 power energia
267 power plant/power station elektrownia
268 pressure ciśnienie
269 prevent global warming zapobiegać globalnemu ociepleniu
270 protect chronić
271 protect the environment chronić środowisko naturalne
272 protect wildlife chronić dziką przyrodę
273 protected species gatunki chronione
274 puppy szczenię, szczeniak
275 rabbit królik
276 rain deszcz
277 rain padać (o deszczu)
278 rainfall opady deszczu
279 rainforest las deszczowy, las tropikalny
280 rainy deszczowy, deszczowo
281 rat szczur
282 rattle grzechotać, stukotać
283 recycle ponownie przetwarzać
284 recycling ponowne przetwarzanie zużytych produktów, recykling
285 red deer jeleń
286 reduce the emissions of greenhouse gases zmniejszać emisję gazów cieplarnianych
287 reflect light odbijać światło
288 renewable energy energia odnawialna
289 renewable sources energia odnawialna
290 reptile gad
291 reservoir zbiornik
292 rise in temperature wzrost temperatury
293 river rzeka
294 roar krzyczeć
295 roar ryczeć
296 robin rudzik
297 rocky beach skalista plaża
298 roe deer sarna
299 root korzeń
300 roxky beach skalista plaża
301 salmon łosoś
302 sand piasek
303 sandy beach piaszczysta plaża
304 sardine sardynka
305 satellite satelita
306 save oszczędzać
307 save energy oszczędzać energię
308 save water oszczędzać wodę
309 save water ozczędzać wodę
310 scenery pejzaż, krajobraz
311 scratch podrapać
312 sea morze
313 seal foka
314 shake zatrząść się
315 sheep owca, owce
316 shine świecić
317 shore brzeg (morza, jeziora)
318 shower przelotny deszcz
319 showery z przelotnymi opadami deszczu
320 sky niebo
321 smog smog
322 snake wąż
323 snow śnieg
324 snow padać (o śniegu)
325 snowy śnieżny, śnieżnie
326 soil gleba
327 soil pollution zanieczyszczenie gleby
328 solar battery bateria słoneczna
329 solar power energia słoneczna
330 sort rubbish segregować śmieci
331 source of energy źródło energii
332 source of sources źródło energii
333 species gatunek
334 squirrel wiewiórka
335 stag jeleń (samiec)
336 stag jeleń
337 starve umierać z głodu
338 steam para
339 store water magazynować wodę
340 stork bocian
341 storm burza
342 stormy burzowy, burzowo
343 strave umierać z głodu
344 stream strumień
345 sun słońce
346 sunny słoneczny, słonecznie
347 sunshine światło słoneczne, słońce
348 sustain podtrzymywać, utrzymywać
349 sustainable nienaruszający równowagi ekologicznej
350 sustainable zrównoważony
351 sustainable agriculture rolnictwo zrównoważone
352 sustainable development zrównoważony rozwój
353 swan łabędź
354 tame oswojony
355 temperature temperatura
356 termite termit
357 termite mound kopiec
358 the river burst its banks rzeka wystąpiła z brzegów
359 the river burts its banks rzeka wystąpiła z brzegów
360 throw sth out wyrzucić coś
361 thunder grzmot
362 tidal pływowy
363 tide przypływ, odpływ
364 tornado tornado, trąba powietrzna
365 tornado tornado
366 tortoise żółw
367 total consumption całkowite zużycie energii
368 total energy consumption całkowite zużycie energii
369 train a dog tresować psa
370 train a dog trenować psa
371 tree drzewo
372 trunk pień
373 tsunami tsunami
374 tuna tuńczyk
375 turn off the light wyłączyć światło
376 ultra-violet radiation promieniowanie ultrafioletowe
377 universe wszechświat
378 unleaded benzyna bezołowiowa
379 unleaded petrol benzyna bezołowiowa
380 unsustainable naruszający równowagę ekologiczną
381 valley dolina
382 vegetable warzywo
383 view widok
384 volcanic eruption wybuch wulkanu
385 volcano wulkan
386 warm ciepły, ciepło
387 waste odpadki
388 waste energy marnować energię
389 waste resources marnować zasoby
390 water podlewać
391 water pollution zanieczyszczenie wody
392 water power energia wodna
393 water power energia wody
394 waterfall wodospad
395 wave fala
396 weather pogoda
397 weather forecast/report prognodza pogody
398 weather forecast/report prognoza pogody
399 weather map mapa pogody
400 wet mokry, mokro
401 whale wieloryb
402 wild boar dzik
403 wild board dzik
404 wildlife dzika przyroda
405 wind wiatr
406 wind farm farma wiatrowa
407 wind power energia wiatrowa
408 wind power energia wiatru
409 wind turbine turbina wiatrowa, wiatrak
410 windy wietrznie
411 windy wietrzny, wietrznie
412 wing skrzydło
413 wolf wilk