PODRÓŻE I TURYSTYKA LONGMAN (329 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 accident wypadek
2 accommodation zakwaterowanie
3 adventure przygoda
4 air travel podróżowanie samolotem
5 airline linia lotnicza
6 airport lotnisko
7 arrival przylot, przybycie, przyjazd
8 arrival przylot, przybycie
9 arrive przylatywać, przybyć
10 arrive at the station przybyć na stację
11 arrive in the New York przybyć do Nowego Jorku
12 arrive in/at przylecieć/przybyć do
13 ask the way zapytać o drogę
14 ask/show sb the way pytać/pokazać komuś drogę
15 B&B (bed and breakfast) pokoje gościnne (nocleg i śniadanie)
16 backpack/rucksack plecak (2)
17 baggage reclaim odbiór bagażu
18 baggage/luggage bagaż (2)
19 be on one's way być w drodze
20 be on your way być w drodze
21 be stuck in a traffic jam być/tkwić w korku
22 be/get stuck in a traffic jam utknąć w korku
23 bed and breakfast nocleg ze śniadaniem; pensjonat oferujący nocleg ze śniadaniem
24 belt taśma, z której odbieramy bagaż po lądowaniu
25 bicycle/bike rower
26 bicycle/bike rower (2)
27 board wchodzić na pokład
28 board a boat/ferry/plane wchodzić na pokład statku/promu/samolotu
29 board a ferry wchodzić na pokład promu
30 board a plane wchodzić na pokład samolotu
31 board a ship/a boat wchodzić na pokład statku (2)
32 boarding card/boarding pass karta pokładowa (2)
33 boarding card/pass karta pokładowa
34 boat łódź
35 book rezerwować
36 book a flight rezerwować lot
37 book a room rezerwować pokój
38 book a seat rezerwować miejsce
39 book a ticket rezerwować bilet
40 book a ticket/flight/seat/online rezerwować bilet/lot/miejsce/przez internet
41 book online rezerwować przez internet
42 brake hamować
43 brakes hamulce
44 break down zepsuć się (o pojeździe)
45 budget airline tania linia lotnicza
46 bus autobus
47 bus/double decker bus autobus/autobus piętrowy
48 business trip podróż służbowa
49 business trip podróż służbowa/delegacja
50 cabin kabina
51 cabin crew załoga samolotu
52 cabin crew personel pokładowy
53 call an ambulance wezwać karetkę
54 camp in the mountains obozować w górach
55 campsite pole namiotowe, kemping
56 car auto
57 caravan przyczepa kempingowa
58 catch złapać, zdążyć na
59 catch a bus złapać autobus
60 catch a flight złapać samolot
61 catch a train/bus łapać pociąg/autobus
62 change przesiadać się
63 change trains przesiadać się
64 charter flight lot/rejs czarterowy
65 charter flight rejs czarterowy
66 check in przejść odprawę biletowo bagażową
67 check in at the airport zgłosić się do odprawy na lotnisku
68 check in/out at the hotel zameldować/wymeldować się z hotelu
69 check-in desk stanowisko odprawy bagażowej
70 check-in desk stanowisko odprawy biletowo-bagażowej
71 coach autokar
72 coastal path ścieżka wzdłuż wybrzeża
73 commute dojeżdżać do pracy
74 commuter osoba, która codziennie dojeżdża do pracy
75 compartment przedział
76 crash wypadek
77 crash wypadek samochodowy
78 crash into a tree rozbić się o drzewo
79 cross a continent przeprawić się przez kontynent
80 cross the border przekraczać granicę
81 crossroads skrzyżowanie
82 crossroads/junction skrzyżowanie (2)
83 cruise rejs wycieczkowy
84 customs cłok, dotyczy ceł
85 customs urząd celny, kontrola celna
86 customs office celnik
87 customs officer celnik
88 cut one's holiday short skrócić wakacje
89 cycle lane/bike lane pas dla rowerów (2)
90 cycle path/bike path ścieżka rowerowa (2)
91 delay opóźnienie
92 delayed opóźniony
93 depart odlatywać, odjeżdzać
94 departure odlot, odjazd
95 departure lounge hala odlotów
96 departure lounge poczekalnia dla odlatujących
97 destination punkt docelowy podróży
98 destination docelowy punkt podróży
99 dining car wagon restauracyjny
100 direct train pociąg bezpośredni
101 double decker bus autobus piętrowy
102 double room pokój dwuosobowy z dwuosobowym łóżkiem
103 double room pokój 2osobowy z podwójnym łóżkiem
104 drive prowadzić samochód
105 drive into a tree wjechać w drzewo
106 duty-free zone strefa bezcłowa
107 emergency nagły wypadek, awaria
108 emergency nagły wypadek, sytuacja awaryjna
109 emergency landing lądowanie awaryjne
110 emergency landing przymusowe lądowanie
111 emergency service służby ratownicze
112 en suite (pokój) z lazienką
113 en suite z łazienką
114 exchange currency kantor wymiany walut
115 exchange office kantor wymiany walut
116 excursion wycieczka
117 expedition ekspedycja
118 explorer badacz, podróżnik
119 express train pociąg ekspresowy
120 fare opłata za przejazd, cena biletu
121 fast train pociąg pospieszny
122 fast/express train pociąg ekspresowy
123 fasten one's seat belt zapiąć pasy bezpieczeństwa
124 ferry prom
125 find one's way odnaleźć drogę
126 find your way znaleźć drogę
127 fine mandat
128 fine ukarać mandatem
129 fine/ticket mandat
130 first class ticket bilet pierwszej klasy
131 first/second class ticket bilet pierwszej/drugiej klasy
132 flat tyre przebita opona
133 flat tyre/puncture przebita opona (2)
134 flight lot
135 flight attendant steward/stewardesa
136 flight attendant steward/stewardessa
137 foreign currency obca waluta
138 gate wyjście(prowadzące do samolotu)
139 gate wejście prowadzące do samolotu
140 get into/out of wsiadać/wysiadać (z samochodu taksówki)
141 get lost zgubić się
142 get off/get out of wysiadać z (2)
143 get on/get into wsiąść do (2)
144 get on/get into a bus wsiąść do autobusu (2)
145 get on/get into a train wsiąść do pociągu (2)
146 get on/off wsiadać/wysiadać (do/na pociag/autobus)
147 give sb a lift podwieźć kogoś
148 give way ustąpić pierwszeństwa
149 go backpacking wędrować z plecakiem
150 go by bus pojechać autobusem
151 go by car pojechać samochodem
152 go by train pojechać pociągiem
153 go camping pojechać na wakacje pod namiotem
154 go camping pojechać pod namiot
155 go for a ride/take a ride pojechać na przejażdżkę (2)
156 go for/take a ride pojechać na przejżdżkę
157 go for/take a walk pójść na spacer
158 go hiking pójść na piesza wędrówkę
159 go on a cruise pojechać w rejs wycieczkowy
160 go on foot chodzić piechotą
161 go on foot pójść piechotą
162 go on holiday pojechać na wakacje
163 go sightseeing/see the sights zwiedzać
164 go sightseeing/see the sights zwiedzać (2)
165 guest house pensjonat
166 guesthouse pensjonat
167 hand luggage bagaż podręczny
168 harbour/port port
169 harbour/port port (2)
170 have a crash/an accident mieć wypadek
171 have a crash/an accident mieć wypadek (2)
172 Have a safe journey/trip Bezpiecznej podróży! (2)
173 have a safe trip/journey! bezpiecznej podróży!
174 have fun dobrze się bawić
175 have priority mieć pierwszeństwo
176 hike piesza wędrówka
177 hitchhike jechać autostopem
178 hitchhike podróżować autostopem
179 holiday wakacje
180 holiday destination miejsce, do którego jedziemy na wakacje
181 holiday destination miejsce do którego jedziemy na wakacje
182 holiday resort miiejscowość wypoczynkowa
183 holiday resort miejscowość wypoczynkowa
184 holidaymaker wczasowicz/ka
185 holidaymaker wczasowicz
186 hotel hotel
187 immigration officer przedstawiciel urzędu imigracyjnego
188 including breakfast śniadanie wliczone w cene pokoju
189 invalid passport nieważny paszport
190 journey/trip podróż (2)
191 land lądować
192 left luggage office przechowalnia bagażu
193 left-luggage office przechowalnia bagażu
194 life boat łódź ratunkowa
195 life jacket kamizelka ratunkowa
196 lifeboat łódź ratunkowa
197 lorry/truck ciężarówka
198 lorry/truck ciężarówka (1-BrE, 2-AmE)
199 lounge hol hotelowy
200 low-priced hotel tani hotel
201 luggage trolley wózek bagażowy
202 luggage/baggage bagaż
203 main road główna ulica
204 main/minor road głowna/boczna droga
205 make a reservation zrobić rezerwację
206 make a trip/an excursion pojechać na wycieczkę
207 make a trip/an excursion pojechać na wycieczkę (2)
208 means of transport środek transportu
209 meet sb at the airport wyjść po kogoś na lotnisko
210 meet sb at the station/airport pojechać po kogoś na stację/lotnisko
211 minibus mikrobus
212 minor road boczna droga
213 miss spóźnić się na
214 miss one's flight/plane spóźnić się na samolot (2)
215 miss your flight/plane spóźnić się na lot/samolot
216 monthly ticket bilet miesięczny
217 motorbike/motorcycle motor
218 motorbike/motorcycle motocykl (2)
219 motorway/highway autostrada
220 motorway/highway autostrada (1-BrE, 2-AmE)
221 on board na pokładzie
222 one-way/single ticket bilet w jedną strone
223 package holiday zorganizowane wczasy/wakacje
224 package holiday wczasy zorganizowane
225 pass bilet upoważniający do wielokrotnego przejazdu
226 passenger pasażer
227 passenger train pociąg pasażerski
228 passport control kontrola paszportowa
229 pavement chodnik
230 pedestrian pieszy
231 petrol station stacja benzynowa
232 plane samolot
233 platform peron
234 put sun cream on nałożyć balsam do opalania
235 rail travel podróżowanie koleją
236 railway kolej
237 railway company firma/spółka kolejowa
238 railway company spółka kolejowa
239 railway station stacja kolejowa
240 reception recepcja
241 receptionist receptionistka
242 receptionist recepcjonista
243 red light czerwone światło
244 rescue ratować
245 rescue sb ratować kogoś
246 return ticket bilet powrotny
247 right of way pierwszeństwo przejazdu
248 road droga, jezdnia, ulica
249 road sign znak drogowy
250 road travel podróżowanie drogą samochodową
251 room pokój
252 roundabout rondo
253 rucksack/backpack plecak
254 run out of petrol nie mieć już benzyny
255 run sb/sth over przejechać kogoś/coś
256 runway pas startowy
257 safety bezpieczeństwo
258 sail płynąc (na statku, na łodzi)
259 sail płynąć, żeglować
260 scenery krajobraz
261 sea travel podróżowanie statkiem
262 seat belts pasy bezpieczeństwa
263 second class ticket bilet drugiej klasy
264 security check kontrola bezpieczeństwa
265 see sb off odprowadzać kogoś
266 see sb off odprowadzić kogoś
267 set off wyruszać w podróż
268 set off/set out wyruszać (2)
269 show sb the way wskazywać komuś drogę
270 single room pokój jednoosobowy
271 single ticket bilet w jedną stronę
272 sleeping bag śpiwór
273 sleeping car wagon sypialny
274 sleeping carriage/car wagon sypialny
275 souvenir pamiątka
276 speed limit ograniczenie prędkości
277 speeding przekroczenie prędkości
278 speeding przekroczenie dozwolonej prędkości
279 stay at/in a hotel zatrzymać się/w hotelu
280 suitcase walizka
281 suite apartament
282 survive przeżyć
283 tacky souvenir tandetna pamiątka
284 take a plain polecieć samolotem
285 take a train pojechać pociągiem
286 take a train/a plane pojechać pociągiem/samolotem
287 take a walk pójść na spacer
288 take off startować
289 take off startować (o samolocie)
290 taxi/cab taksówka
291 taxi/cab taksówka (2)
292 tent namiot
293 terminal terminal
294 ticket bilet
295 ticket office kasa biletowa
296 timetable rozkład jazdy
297 tourist turysta
298 tourist attractions atrakcje turystyczne
299 traffic ruch uliczny
300 traffic congestion duże natężenie ruchu ulicznego, korki
301 traffic jam korek
302 traffic lights sygnalizacja świetlna
303 train pociąg
304 travel podróżować, jechać
305 travel abroad podróżować za granicę
306 travel across Europe podróżować po Europie
307 travel agency/travel agent biuro podróży (2)
308 travel agent/agency biuro podróży
309 travel around the world podróżować dookoła świata
310 travel by air/by plane podróżować samolotem (2)
311 travel by bus podróżować autobusem
312 travel by rail/by train podróżować koleją (2)
313 travel by sea/by boat podróżować statkiem (2)
314 travel by train/bus podróżować pociągeiem/autobusem
315 trip/journey podróż
316 twin room pokój z dwoma łóżkami
317 twin/twin-bedded room pokój z dwoma łóżkami (2)
318 underground/subway metro
319 underground/subway metro (1-BrE, 2-AmE)
320 valid passport ważny paszport
321 valid/invalid passport ważny/nieważny paszport
322 van furgonetka
323 visa wiza
324 voyage podróż morska, rejs
325 voyage podróż morska, długi rejs
326 we are fully booked in a hotel nie ma wolnych miejsc w hotelu
327 yacht jacht
328 youth hostel schronisko młodzieżowe
329 zebra crossing przejście dla pieszych