ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE LONGMAN (249 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 adolescence okres dorastania
2 adolescent dorastający chłopak/dziewczyna
3 adopted child adoptowane dziecko
4 adoption adopcja
5 adult dorosły
6 adulthood wiek dorosły
7 age group grupa wiekowa
8 anniversary rocznica
9 ask sb out umówić się z kimś na randkę
10 at the age of 30 w wieku 30 lat
11 aunt ciocia
12 babysit opiekować się dzieckiem (kogoś innego)
13 babysit opiekować się dzieckiem
14 be attracted to sb czuć pociąg do kogoś
15 be born rodzić się
16 be born urodzić się
17 be expecting a child spodziewać się dziecka
18 become / get engaged zaręczyć się (2)
19 become/get engaged zaręczyć się (2)
20 birth narodziny
21 birthday urodziny
22 birthday cake tort urodzinowy
23 birthday present prezent urodzinowy
24 black sheep of the family czarna owca w rodzinie
25 blow out candles zdmuchiwać świeczki
26 boyfriend chłopak
27 break up/split up with sb zerwać z kimś (2)
28 bring up wychowywać
29 bring up / raise children wychowywać dzieci (2)
30 bring up/raise children wychowywać dzieci (2)
31 brother brat
32 brother-in-law szwagier
33 care for sb troszczyć się o kogoś
34 celebrate sb's birthday obchodzić czyjeś urodziny
35 celebrate/have a celebration świętować (2)
36 child dziecko
37 childhood dzieciństwo
38 children dzieci
39 Christmas Boże Narodzenie
40 Christmas card kartka bożonarodzeniowa
41 Christmas Eve wigilia
42 chuck sth out wyrzucać coś
43 close friend bliski przyjaciel
44 cousin kuzyn
45 daily routine ustalony porządek dnia
46 daughter córka
47 daughter-in-law synowa
48 dead umarły
49 death śmierć
50 decorate the Christmas tree ubierać choinkę
51 die umrzeć
52 distant relative daleki krewny
53 divorced rozwiedziony, rozwiedziona
54 divorced rozwiedziony
55 dress up ubierać się elegancko
56 dress up as przebrać się za
57 Easter Wielkanoc
58 eat out jeść poza domem
59 end a relationship with sb zakończyć z kimś związek
60 engaged zaręczony, zaręczona
61 engaged zaręczony
62 engagement ring pierścionek zaręczynowy
63 enjoy oneself/have fun/have a good time dobrze się bawić (3)
64 entertainment rozrywka
65 ex-husband były mąż
66 ex-wife była żona
67 fall for sb zakochać się w kimś
68 fall out with sb pokłócić się z kimś
69 fall out/have a row/have an argument with sb pokłócić się z kimś (3)
70 family gathering spotkanie rodzinne
71 family member członek rodziny
72 family tree drzewo genealogiczne
73 father ojciec
74 Father's Day Dzień Ojca
75 father-in-law teść
76 festival festiwal, święto
77 fiance narzeczony (z "é" na końcu)
78 fiance narzeczony
79 fiancee narzeczona ("é" drugie od końca)
80 fiancee narzeczona
81 foster children przybrane dzieci
82 foster parents przybrani rodzie
83 free time czas wolny
84 funeral pogrzeb
85 generation pokolenie
86 get divorced rozwieść się
87 get dressed ubierać się
88 get married to sb / marry sb poślubić kogoś (2)
89 get married to sb/married sb poślubić kogoś (2)
90 get on (well) with sb być z kimś w dobrych stosunkach
91 get on with sb dobrze się z kimś rozumieć
92 get ready for bed/school szykować się do snu/szkoły
93 get rid of sth pozbyć się czegoś
94 get up wstawać
95 girlfriend dziewczyna
96 give birth to a child / have a baby urodzić dziecko (2)
97 give birth to a child/have a baby urodzić dziecko (2)
98 go bowling iść na kręgle
99 go clubbing iść do klubu/klubów
100 go dancing iść potańczyć
101 go for a walk iść na spacer
102 go out wychodzić z domu (np. do kina, restauracji)
103 go out for a meal iść do restauracji
104 go out with sb chodzić z kimś, umawiać się z kimś na randki
105 go swimming iść popływać
106 go to a concert iść na koncert
107 go to a disco iść na dyskotekę
108 go to a party iść na przyjęcie
109 go to bed early/late kłaść się spać wcześnie/późno
110 go to school iść do szkoły
111 go to the cinema iść do kina
112 go to work iść do pracy
113 godfather ojciec chrzestny
114 godmather matka chrzestna
115 grandchildren wnuki
116 granddaughter wnuczka
117 grandfather dziadek
118 grandmother babcia
119 grandparents dziadkowie
120 grandson wnuk
121 great-aunt (2) stryjeczna/cioteczna babka
122 great-grandchildren prawnuki
123 great-granddaughter prawnuczka
124 great-grandfather pradziadek
125 great-grandmoter prababcia
126 great-grandparents pradziadkowie
127 great-grandson prawnuk
128 great-uncle (2) stryjeczny/cioteczny dziadek
129 grow up dorastać
130 grown-up dorosły (osoba)/dorosły (adj)
131 half-brother brat przyrodni
132 half-sister siostra przyrodnia
133 have a bad relationship with sb być z kimś w złych stosunkach
134 have a celebration / celebrate świętować (2)
135 have a meal zjeść posiłek
136 have a party wydawać przyjęcie
137 have breakfast jeść śniadanie
138 have dinner jeść obiad
139 have lunch jeść lunch
140 have supper jeść kolację
141 have tea jeść podwieczorek
142 have/take a bath brać kąpiel (2)
143 have/take a rest odpoczywać (2)
144 have/take a shower brać prysznic (2)
145 honeymoon miesiąc miodowy
146 husband mąż
147 husband-to-be przyszły mąż
148 I car for him/her. Zależy mi na nim/niej.
149 in-laws (2) teściowie, krewni żony/męża
150 leisure (2) czas wolny, wypoczynek
151 leisure activities zajęcia w czasie wolnym
152 lie leżeć
153 lie down położyć się
154 lie in wylegiwać się
155 listen to music/to the radio słuchać muzyki/radia (2)
156 look after children / take care of children opiekować się dziećmi (2)
157 look after children/take care of children opiekować się dziećmi (2)
158 look back on sth (2) patrzeć w przeszłość, powracać wspomnieniami do czegoś
159 look down on sb patrzyć na kogoś z góry
160 look forward to sth z niecierpliwością czekać na coś
161 look up to sb podziwiać kogoś
162 lovebirds zakochani, "gruchające gołąbki"
163 lovebirds zakochani, gruchające gołąbki
164 make one's bed posłać łóżko
165 make up with sb pogodzić się z kimś
166 marriage małżeństwo (związek)
167 married couple małżeństwo (para)
168 married couple (2) małżeństwo / para małżeńska
169 married to sb żonaty/zamężna z kimś
170 married to sb (2) żonaty / zamężny z kimś
171 meet friends spotkać się ze znajomymi
172 middle age wiek średni
173 middle-aged w średnim wieku
174 mother matka
175 Mother's Day Dzień Matki
176 mother-in-law teściowa
177 nephew siostrzeniec,bratanek
178 nephew (2) bratanek/siostrzeniec
179 New Year's Day Nowy Rok
180 New Year's Eve Sylwester
181 next of kin najbliższy krewny
182 niece siostrzenica, bratanica
183 niece (2) bratanica/siostrzenica
184 offspring potomstwo
185 old-age starość
186 only child jedynak
187 orphan sierota
188 paint eggs malować jajka
189 parents rodzice
190 pass time spędzać czas
191 play board games grać w gry planszowe
192 play cards grać w karty
193 play chess grać w szachy
194 play computer games grać w gry komputerowe
195 play the guitar grać na gitarze
196 play the piano grać na fortepianie/pianinie
197 play video games grać w gry video
198 pregnant w ciąży
199 prepare a meal przygotować posiłek
200 put your feet up (2) odpoczywać, relaksować się
201 read books/comics/magazines czytać książki/komiksy/czasopisma
202 relative krewny
203 rely on sb polegać na kimś
204 run away from home uciec z domu
205 siblings rodzeństwo
206 single stanu wolnego
207 single father ojciec samotnie wychowujący dziecko
208 single mother matka samotnie wychowująca dziecko
209 sister siostra
210 sister-in-law szwagierka, bratowa
211 son syn
212 son-in-law zięć
213 sort out a problem rozwiązać problem
214 spend time outdoors spędzać czas na świeżym powietrzu
215 split up with sb (2) rozstać się z kimś, zakończyć znajomość
216 spoilt child rozpieszczone dziecko
217 spouse (2) małżonek/małżonka
218 stand by sb (2) wspierać kogoś, stać przy kimś
219 start a relationship with sb wejść z kimś w związek
220 stay up late późno chodzić spać
221 stepbrother syn ojczyma/macochy
222 stepbrother przybrany brat
223 stepdaughter pasierbica
224 stepfather ojczym
225 stepmother macocha
226 stepsister córka ojczyma/macochy
227 stepsister przybrana siostra
228 stepson pasierb
229 sweep the floor zamiatać podłogę
230 take a nap zdrzemnąć się
231 take after sb przypominać kogoś
232 take the children to school zaprowadzić/zawieźć dzieci do szkoły
233 take the dog for a walk wyprowadzić psa na spacer
234 take turns to do sth wykonywać coś na zmianę
235 take up a hobby zająć się nowym hobby
236 take up a sport zacząć uprawiać sport
237 tell sb off (2) ganić, udzielać reprymendy
238 throw a party urządzać imprezę
239 tidy up one's room posprzątać swój pokój
240 twins bliźniaki
241 uncle wujek
242 wake up budzić się
243 watch a film/a video/TV oglądać film/wideo/telewizję
244 wedding ślub
245 wedding reception przyjęcie weselne
246 weekend plans plany na weekend
247 wife żona
248 wife-to-be przyszła żona
249 youth młodość