L-PC-ZFH (247 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 acclimatize خو دادن یا خو گرفتن (انسان)، خو گرفتن
2 administrative اجرایی اداری، مجری،
3 afraid متاسف وحشت زده، هراسان،
4 Agricultural produce تولیدات کشاورزی
5 Amino acid اسید آمینه
6 appeal به نظر کسی جالب بودن
7 Assessment ارزیابی
8 beam up to transport somebody to or from a spaceship using special electronic equipment فرستادن به فضا
9 bedding وسایل خواب،
10 Bench نیمکت
11 Bicentennial Park پارک دویست سالگی
12 Binoculars دوربین دوچشمی
13 Biology lessons دروس زیست‌شناسی
14 Bird watchers عاشقان پرندگان
15 Bitter تلخ
16 Bitterness تلخی
17 biuld up افزایش یافتن
18 Boardwalk پل چوبی
19 Boat shed انبار قایق
20 brief کوتاه، خلاصه
21 Café کافه
22 carry out به انجام رساندن، انجام دادن،
23 carving حکاکی، بریدن
24 Centre point نقطه مرکزی
25 chic شیک، مد، باب روز، زیبا
26 cigar سیگار برگ
27 cigarette سیگار
28 Circular ornamental pond زمینه‌ای گرد مزین با آب
29 clerical دفتری
30 climate آب و هوا اقلیم، جو (در گروهها
31 club کلوب باشگاه، مجمع، تشکیل باشگاه یا انجمن دادن،
32 co-opration همکاری مشارکت
33 Commercially تجاری
34 concept مفهوم تصور کلی، راه کار، تدبیر، روش اجرای یک چیز،
35 confirm تایید کردن، تصدیق کردن
36 contribution کمک مشارکت، سهمیه، سهم، اعانه، هم بخشی،
37 countryside حومه شهر، ییلاقات، روستا کنار
38 Course دوره
39 crop گیاه کشاورزی، محصول کشاورزی
40 Cuisine آشپزی
41 culminate in it ends with that event ختم میشود به
42 cycle چرخه
43 daunt ترساندن، بی جرات کردن ارسال ایمیل
44 deal with رسیدگی کردن، به چیزی پرداختن، اقدام کردن،
45 deliberately با تامل، با مشورت، عمدا،
46 Demolition تخریب
47 depletion کاهش، نقصان تخلیه، تهی سازی،
48 Derelict buildings ساختمان‌های ویران
49 Details جزئیات
50 disabled ناتوان از کار افتاده، معلول،
51 Discussion بحث
52 disorient بهم خوردن، ناجورشدن، غیرمتجانس شدن
53 dispense توزیع کردن، معاف کردن، بخشیدن، باطل کردن
54 dispirit افسرده کردن، دلسردکردن، روحیه راباختن
55 disruption اختلال، قطع، شکستن
56 distribute توزیع کردن پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن،
57 district منطقه، ناحیه بخش، حوزه، بلوک،
58 Diving شیرجه
59 donate اهدا کردن، اعانه دادن بخشیدن، هبه کردن، هدیه دادن،
60 drop انداختن کم کردن،
61 drought خشکسالی، خشکی، تشنگی،
62 Economy اقتصاد
63 Embassy سفارتخانه
64 Encyclopedia دایره المعارف
65 enquiry پرسش ، پرس و جو، تحقیق و تفحص استعلام
66 Enrolled ثبت نام کردن
67 entail مستلزم بودن، شامل بودن، فراهم کردن،
68 entrust واگذار کردن، واگذارکردن، بامانت سپردن،
69 Estuary دهانه رودخانه
70 Evolutionary sense حس سیر تکاملی
71 exploit بطور کامل بهره برداری کردن از فرصت استفاده کردن،
72 Extraction استخراج
73 extremely به شدت، فوق العاده، بافراط
74 far too early خیلی زود
75 fiction تخیلی تصور، افسانه، قصه، داستان،
76 Fifth taste پنجمین طعم
77 fish stock the quantity of fish in the sea
78 fishery محل ماهیگیری، شیلات، ماهیگیری
79 Flavor طعم
80 Flavor enhancer تقویت کننده طعم
81 float شناور شدن شناور ساختن
82 fly out ازجا در رفتن
83 foothill تپه دامنه کوه
84 Formal park پارک رسمی
85 Frog Pond تالاب قورباغه
86 Gardens باغ‌ها
87 General overview دیدگاه کلی
88 Geographical location موقعیت جغرافیایی
89 get under way حرکت کردن،
90 gorgeous خوشگل، با جلوه، زرق و برق دار، مجلل
91 Guide راهنما
92 handle کنترل کردن، از عهده برآمدن، مدیریت کردن
93 hang on صبر کردن (غیر رسمی)
94 highlight مورد توجه قرار دادن، تاکید کردن مشخص، نشان شده، پررنگ،
95 Historical background پیشینه تاریخی
96 Hobbies سرگرمی‌ها
97 holiday روز تعطیل، در تعطیلات بسر بردن روز بیکاری، روز تعطیل، تعطیل مذهبی،
98 Homestay اقامت در خانه خانوادگی
99 hospitality مهمان نوازی
100 immediately فورا، بی درنگ، بدون واسطه
101 implication پیامد، اشاره تلویح، دلالت، معنی، مستلزم بودن،
102 incentive مشوق محرک، انگیزه
103 independent مستقل مستقل، خود مختار، دارای قدرت مطلقه،
104 Indoor arena سالن ورزش داخلی
105 indulge جامه عمل پوشاندن مخالفت نکردن، مخالف نبودن،
106 Industrial production تولید صنعتی
107 Ingredient ماده
108 Intensifies تقویت می‌کند
109 inviting جالب، کشنده، جاذب
110 Islands جزایر
111 Italian pizzas پیتزاهای ایتالیایی
112 itinerary برنامه سفر، خط سیر، سفرنامه
113 jet lag extreme tiredness and other physical effects felt by a person after a long flight across several time zones
114 journey مسافرت، سیاحت، سفر
115 keep up ادامه دادن
116 Lake دریاچه
117 Language Policy Seminar سمینار سیاست زبان
118 lasting impact one that lasts for a long time
119 launch شروع کردن، اقدام به کاری کردن؛ برنامه را استارت کردن راه انداختن، جا انداختن کالا در بازار، شروع کردن کار،
120 leaflet بروشور اعلامیه
121 Lecture سخنرانی
122 legislation قانون؛ قانون گذاری وضع قانون، نمایندگی، مجلس مقننه،
123 Literacy rates نرخ سواد
124 look after مراقبت کردن، مراقب بودن، مواظب بودن، توجه داشتن
125 Man-made features ویژگی‌های ساختگی
126 mansion کاخ، عمارت چند دستگاهی، عمارت بزرگ،
127 Map نقشه
128 marvellous شگفت انگیز حیرت آور، عجیب، جالب
129 mechanics نیرو برد علم مکانیک
130 Minerals معادن
131 Minerals مواد معدنی
132 miniscule bottle بطری کوچک
133 Monosodium Glutamate (MSG) مونو سدیم گلوتامات
134 mountainous کوهستانی، کوه مانند
135 Naturally occurring به طور طبیعی وجود دارد
136 Nature reserve محل حفاظت شده طبیعتی
137 Nature reserve ناحیه حفاظت شده طبیعتی
138 naval وابسته به کشتی، وابسته به نیروی دریایی
139 navy نیروی دریایی بحریه، ناوگان، کشتی جنگی،
140 obtain گرفتن، کسب کردن (رسمی) احراز، بدست آوردن، فراهم کردن،
141 obviously آشکارا، بطور واضح بطور آشکار یا معلوم، بدیهی است که
142 Olympic site سایت المپیک
143 onshore واقع در ساحل، روی ساحل،
144 Open space فضای باز
145 operational عملیاتی
146 opulent وافر
147 out of this به واسطه
148 Outdoor activities فعالیت‌های خارج از ساختمان
149 Outdoor classroom کلاس درس خارجی
150 outline بطور خلاصه و کلی شرح دادن؛ طرح کلی، رئوس مطالب
151 Overhead projector پروژکتور بالاسری
152 owe بدهکار بودن، قرض داشتن
153 palm درخت نخل
154 pamper بناز پروردن، نازپرورده، متنعم کردن
155 Pets حیوانات خانگی
156 phenomena پدیده حادثه، عارضه، نمود، تجلی،
157 pillow بالش متکا، پشتی، بربالش گذاردن،
158 plush مجلل، باشکوه
159 Potato crisps چیپس کرفس
160 predictability پیش بینی پذیری
161 Preference ترجیح
162 Presence حضور
163 Presentation ارائه
164 preserve نگهداری کردن، حفظ کردن
165 prevailing غالب، فائق، عمومی، متداول
166 Primary schools مدارس ابتدایی
167 profile شرح حال، پروفایل شکل دادن، فرم دادن، شکل، فرم،
168 Protein-containing foods غذاهای حاوی پروتئین
169 Public transport system سیستم حمل و نقل عمومی
170 Races مسابقات
171 raise sponsorship money جمع آوری و فراهم کردن حمایت مالی
172 rasearch تحقیق تحقیقات علمی، جستجو، تجسس،
173 Records سوابق
174 Recreation تفریح
175 region ناحیه پهنه، ناحیه نظامی، منطقه،
176 rescue نجات دادن؛ نجات رهایی دادن، رهانیدن، خلاصی،
177 Resources Room اتاق منابع
178 revelation افشاگری فاش سازی، آشکار سازی، افشا، وحی،
179 Rose garden باغ گل رز
180 Rowing boats قایق‌رانی
181 rucksack کوله پشتی
182 salinity میزان شوری، شوری،
183 Saltiness نمکی
184 School places مکان‌های مدرسه
185 Scientists دانشمندان
186 Seaweed جلبک دریایی
187 secure مطمئن محکم نگهداشتن، به دست آوردن، خاطر جمع،
188 sight جای دیدنی، منظره دیدنی؛ بینایی
189 sink فرو رفتن، رسوخ، ته نشینی، غرق شدن
190 sleek براق، شفاف، چرب ونرم، صیقلی کردن،
191 slogan شعار ورد، تکیه کلام، آرم
192 Small island جزیره کوچک
193 so called اصطلاحا، به اصطلاح، که چنین نامیده می شود
194 so forth Such and such a thing چیزهایی ازین قبیل
195 Sour ترش
196 Sourness ترشی
197 Special food requirements نیازهای خاص غذایی
198 spectacular تماشایی، چشمگیر منظره دیدنی، نمایش غیر عادی
199 spiolt تباه، فاسد، معیوب
200 Spoilage فساد
201 sponsorship حمایت مالی
202 stately باوقار، مجلل، باشکوه
203 Statistics آمار
204 Staying اقامت کردن
205 Storehouses انبارگاه‌ها
206 subjective براساس دیدگاه شخصی درون گرایی، درونی، ذهنی،
207 surround احاطه کردن، محصور کردن فرا گرفتن، محاصره کردن،
208 sustainable پایدار قابل تحمل، تاب آوردنی
209 Sweet شیرین
210 Swimming pool استخر
211 Synchronised swimming شنا هماهنگ
212 take a year off یک سال مرخصی گرفتن
213 take part شرکت کردن سهیم شدن، دخالت کردن، مداخله کردن،
214 Tastes طعم‌ها
215 temple معبد پرستشگاه، شقیقه، گیجگاه
216 tent چادر خیمه زدن، توجه کردن، آموختن،
217 terk پیاده روی طولانی
218 Tourist brochure بروشور گردشگری
219 Toxins سموم
220 Track and field دو و میدانی
221 Train lines خطوط قطار
222 tropical استوایی مناطق حاره، گرمسیری،
223 underestimate دست کم گرفتن ناچیز پنداشتن، تخمین کم
224 underpinning زیربند
225 undertake بر عهده گرفتن عهده دار شدن، تعهد کردن، متعهد شدن،
226 up front you pay money in advance پیش پرداخت
227 up front you pay them before they start a job پیش پرداخت
228 variability تغییر پذیری، تغییرپذیری،
229 variation نوسان، متناوب، پراکندگی، واریاسیون، گونه ها، ناپایداری،
230 Vegetarian گیاه‌خوار
231 veterinarian دامپزشک پزشک حیوانات،
232 Viewing shelter پناهگاه مشاهده
233 Visitors Centre مرکز بازدیدکنندگان
234 Visuals تصاویر
235 Warehouses انبارها
236 Water features ویژگی‌های آبی
237 Waterbird Refuge محل پناهگاه پرندگان آبی
238 waterfall آبشار
239 way off At a great distance from a particular point
240 weather balloon a balloon that carries instruments into the atmosphere to measure weather
241 weaving blanket سبد بافندگی
242 West Africa غرب آفریقا
243 Wetland منطقه مرطوب
244 whole کل، همه دست نخورده، کامل، بی خرده،
245 wise عاقل، خردمند دانا، عاقلانه، معقول، فرزانه،
246 work out از چیزی سر در آوردن، حل کردن،
247 yield محصول،