TAC 3 (11 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 dislike kirai da
2 fukuzatsu da complicated
3 impossible fukanoo da
4 jama da obstructive
5 lively nigiyaka da
6 muda da wasteful
7 natural shizen da
8 normal futsuu da
9 possible kanoo da
10 useful yaku ni tatsu
11 various iroiro da