KSIĄŻKA (108 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 accompanied towarzyszył
2 Accurate dokładnie
3 acquainted zaznajomić się /poznać
4 aim at dążyć do /celować w
5 assigned przydzielony
6 Attempt próba
7 attentive uważny
8 bail kaucja
9 bent forward zgiąć do przodu
10 beverage napuj/trunek
11 boastful zarozumiały
12 briefly pokrótce
13 brisk energiczny/energicznie
14 Broadcast program, transmisja /nadawać
15 burst into wpaść do pomieszczenia
16 capable zdolny/kompetentny
17 chew żuć
18 Chore obowiązek
19 clean as a whistle czysty jak łza
20 commit popełniać
21 cunning przebiegły/sprytny
22 Curve zakrzywiona
23 decent przyzwoity
24 delighted zachwycony/cieszyć się
25 Draw attention przyciągać uwagę
26 eager chętny/chęć/pełen zapału
27 ease łatwość/łagodzić
28 Efficient skutecznie
29 encounter spotkac/spotkanie
30 endure znosić/wytrzymywać
31 Engage wzbudzać(sympatie) zajmować angażować
32 Engaging ujmujący
33 entirely całkowicie kompletnie
34 failure porażka/niewydolność
35 Far better daleko poza
36 Feel drawn to sb czuć przyciąganie do kogoś
37 fleshy mięsisty
38 for the umpteenth time n-ty raz
39 former były /dawny poprzedni
40 fought off walczyłem z
41 fumble przebierac grzebać
42 gaze spojrzenie/wzrok
43 get suspects podejrzani
44 haemorrhaging krwotok
45 Hazy zamglony
46 heading home w drodze do domu
47 innocent niewinny
48 inquire zapytać
49 interrogation przesłuchiwanie
50 interstate międzystanowy
51 Keel over przekręcać przychylać się
52 lack of brak / niedobór
53 later state późiejszy stan/etap
54 leading prowadzący
55 leading up poprzedzające/które doprowadziły do
56 lisp seplenić
57 lure zwabić/przynęta
58 moist wilgotny
59 nodded przytaknąć /pokiwać głową
60 noticeably zauważalnie
61 Pass along przekazywać
62 peck całus/knypek
63 plausible wiarygodny/prawdopodobny
64 Ponder on rozważać
65 Pondering rozważanie
66 precinct posterunek/komisariat
67 prints odcisk palców
68 Prone podatny
69 questioning przesłuchanie/wątpliwość/dociekliwy
70 quote cytować
71 release uwolnić/wydać/puścić
72 Require wymagać
73 resist opierać się /odmawiać
74 Retirement emerytura
75 Revise poprawiać/powtarzać
76 seeking shelter szukac schronienia
77 severe poważny/cięzki np problem
78 sipping popijać
79 sketch/draft szkic
80 somewhat slighty/nieco
81 stumble potykać się
82 stutter jąkać się
83 suppress tłumić
84 Supremacy wyższość dominacja
85 surface powierzchnia/ wynurzać się
86 surveillance monitoring/obserwacje
87 three-dimensional 3d
88 throughout przez cały/w całym np życiu
89 To be hazy about sth nie znać się na czymś
90 to be in dire need być w potrzebie
91 to call us a cab zadzwonić po takrówkę
92 to coax somebody namawiać kogoś
93 To do chores wykonywać obowiązki
94 to facing stawić czoła
95 to grant bail zwolnienie za kaucją
96 to grin uśmiechac się /uśmieszek
97 to hand something to someone wręczyć coś komuś
98 to make ends meet związać koniec z końcem
99 to quiver drżeć
100 To Secound-guess wątpić
101 trustworthy godny zaufania
102 Upright. Pionowy
103 vanish znikać rozpłynąć
104 wave someone over pomachać komuś
105 willingly ochoczo/z własnej woli
106 witnesses świadkowie
107 wobbling chwieje się
108 yawn ziewać